Kalite Politikası


RADIX olarak kalite politikamızı uygularken amacımız Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek ve koyulan hedefleri daha yukarı taşımak, müşteri memnuniyetini esas alarak güvenilir, doğru ve tarafsız hizmet vermektir.

Amacımız;

Gıda Sanayisinin teknik/teknolojik gelişmesine katkıda bulunmak üzere gıda bilimi ve teknolojisi alanında Araştırma/Geliştirme, test/analiz, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak; doğru, güvenilir hizmetler sunarak beklentilere cevap vermek ve yönetimin gözden geçirme toplantıları sonucu ortaya çıkan talepler ve eksikler doğrultusunda sürekli gelişmeyi sağlamaktır.

Bu politikanın gerçekleştirilmesinde Laboratuvar yönetimi ‘’TS EN ISO/IEC 17025 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.

 RADİX Yönetimi;

  • Bu politikanın benimsenmesini, uygulanmasını ve personelinin sorumluluklarını anlamasını sağlar,
  • Personelinin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını sağlar; böyle bir durumda personel üst yönetimi bilgilendirir,
  • Tarafsızdır ve Personelinin tarafsızlığını korumasını sağlar,
  • Müşterilerine ve örneklerine ait bilgilerin gizliliğinin korunması için tüm önlemleri alır,
  • RADİX çalışanlarının ve çalışmalarının iyi mesleki uygulamalar kapsamında olmasını sağlamak için;  iç ve dış eğitimlerle personelinin sürekli gelişmesini destekler; kullanılan teknik ve kalitesel kaynakların güncelliğinin takip edilmesinde gerekli desteği sağlayarak dinamik bir laboratuvar yapısı oluşturur,
  • RADİX yönetimi; bünyesinde ulusal ve uluslararası olmak üzere standart metotlar kullanmak suretiyle verilen hizmetin kalitesini, sürekliliğini ve standardizasyonunu sağlar,
  • Tüm çalışanlarımız hizmet ve ürün kalitesindeki sürekliliğin bilincindedir. Tüm personelimiz Kalite Sisteme ait belgeleri ve tanımlı şartları okumaktan, anlamaktan, uygulamaktan ve bunlara uymaktan sorumludur.
  • RADİX Yönetimi, Laboratuvar Faaliyetleri ile ilgili riskleri tanımlar ve önlemleri alır.
  • Müşteri ve çalışan memnuniyeti, çevreye duyarlılık temel ilkelerdir.

Kalite Yönetim Sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesi için sistem ve kalite hedefleri düzenli olarak izlenir, gözden geçirilir ve çalışanların önerileri doğrultusunda sistem güncellenerek geliştirilir.

RADIX Personeli Laboratuvarlarının yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak hiçbir uygulamaya dâhil olmaz.