Fiziksel Analiz Laboratuvarı


Fiziksel analiz laboratuvarımızda; gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri, yemler, yem hammadde ve katkı maddeleri, ambalaj meteryalleri, sular ve su ürünleri; Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü, ulusal ve uluslararası kabul görmüş güncel metot ve yöntemlerle, kalibre ettirilmiş son teknoloji cihazlarla  test edilmekte ve sizlere doğru, güvenilir, hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

Fiziksel analizler; sağlık risklerini azaltmanın yanında, ürünün tüketime uygun olup olmadığını belirleyen temel kısmı oluşturur. İstenmeyen fiziksel unsurlar, hammadde ve nihai üründe yabancı maddeler, tüketici şikayetlerinin de önemli bir kısmını kapsar.

Yeni ürün geliştirme, ürünlerinizin sınıflandırılması ve derecelendirilmesi, ürünlerinizin rakiplerinizin ürünleri ile karşılaştırılması, ürünün depolama koşulları gibi şartların belirlenmesi, kalite kriterlerinin standardizasyonunu hem ekonomik hem de tüketici memmuniyeti açısından çalışmalarımızın bir kısmıdır.  

Tüketici davranışı açısından ve kalite kontrolüne detaylı bir bakış açısı getirdiği için, ürün geliştirme ve pazarlamanın önemli bir yönü haline gelen organoleptik (duyusal) muayene başta olmak üzere, gravimetrik, refraktometrik, potansiyometrik ve  titrimetrik tekniklerin kullanıldığı analizlerimiz listede belirtilmiştir.

Fiziksel ve duyusal özelliklerin sağlık risklerini azaltırken nasıl müşteri memmuniyetini arttıracağı, rekabet avantajları, ve bu özelliklerin ne kadar değiştirilip iyileştirilebileceğinin bilinmesi konuları ile ilgili kapsamlı destek için sizleri RADIX’te ağırlamaktan memmuniyet duyarız.