Mikrobiyoloji Laboratuvarı


Gıda kaynaklı riskler arasında mikrobiyal tehlikeler ilk sırayı almakta ve çeşitli etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Gıda maddeleri doğal olarak çok sayıda mikroorganizma içermektedir. Bu sayı belli sınırı aştığında ortaya çıkan olumsuz değişimler nedeniyle tüketilemez duruma gelmekte ve halk sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Gıda kaynaklı patojenlerin halk sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin yanı sıra ekonomik etkileri de kayda değerdir. Üretim ve dağıtım kapasitesindeki artış mikroorganizmalardan kaynaklanan gıda güvenliği risklerinin boyutunu da arttırmıştır.

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuarımızda Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde belirtilen tüm analizler yapılmakta olup; hijyen (ortam havası,personel-yüzey)  swab analizleri ve su analizleri de yapılmaktadır.

Klasik metodlarla uzun süren patojen analizleri özellikle insan gözünün çok üzerinde hassasiyete sahip hızlı test cihazları ile çok daha kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen yeterlilik testlerine katılarak analiz güvenliğimizin devamlılığı sağlanmakta ve belgelendirilmektedir.