Çevre Yüzey Analizleri


 • Aerobik Koloni Sayımı (SWAB)
 • E.coli Aranması (Katı Ortamda)(SWAB)
 • Enterobacteriaceae Sayımı (SWAB)
 • Koagulaz pozitif staphylococcus Sayımı (SWAB)
 • Koliform bakteri Aranması (Katı Ortamda) (SWAB)
 • Listeria monocytogenes Aranması (SWAB)
 • Salmonella spp Aranması (SWAB)
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Aerobik Koloni Sayımı
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Bacillus cereus sayımı
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Enterobacteriaceae Sayımı
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Escherichia coli Sayımı
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Koagülaz pozitif stafilokokların sayımı- (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Koliform Bakteri Sayımı
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Küf ve Maya Sayımı
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Listeria monocytogenes Aranması
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Salmonella spp. Aranması
 • Gıda ile Temas Eden Her Türlü Yüzeyde Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı
 • Maya ve Küf Sayımı (SWAB)