Gizlilik ve Tarafsızlık


RADIX Analiz Laboratuvar Hizmetleri Ticaret A.Ş. verdiği hizmetler ile tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak müşterilerinin ürünlerini ve süreçlerini geliştirmesinde katma değer sağlamayı;

Hizmet verilen gerçek ve tüzel kişilere ait elde ettiği tüm gizli bilgi ve tescilli hakları, laboratuvarın dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık kurallarına tabi olarak koruyacağını;

Müşteriye ait raporun diğer bir müşteriye gösterilmeyeceğini, bu raporlara ilgili çalışanların dışındaki kişilerin ulaşmasını engelleyeceğini;

Laboratuvar hizmetlerini yürütürken üst yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelere sahip olmayı, hiçbir etki altında kalmadan ve çıkar ilişkilerine girmeden çalışılacağını,

Beyan ve taahhüt eder.