Moleküler Biyoloji ve Genetik Analiz Laboratuvarı


Bir canlının gen diziliminin değiştirilmesi ya da ona kendi doğasında bulunmayan başka bir karakter kazandırılması yoluyla elde edilen canlı organizmalara “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar“, kısaca GDO adı verilir. GDO’lu ürünler, besin kalitesindeki değişiklik ve gıda güvenliği, allerjik reaksiyonlar ve bunların toksik etkileri ile ilgili önemli riskleri oluşturabileceği, ayrıca çevresel kaygılar, biyolojik ve genetik çeşitliliğin tehditi gibi konular açısından riskli olarak görülmektedir. Ayrıca, Türkiye’de iç piyasada işlenerek ürün halinde pazara sürülen hammadde veya yurtdışından ithal edilen işlenmiş ürünlerden önemli bir kısmının GDO içeriğine sahip olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle, GDO’lu ürünler kamuoyunun ilgi odağı haline gelmiştir.  Türkiye’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 13/08/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik” gereğince, GDO analizlerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Dünya ticaretinde GDO üretimi özellikle soya, mısır, kanola ve pamuk olmak üzere dört ürünün üzerinde yoğunlaşmıştır. Radix Gıda Analiz Laboratuvarı olarak, alanında uzman ve deneyimli personellerimizle gıda, yem ve tohum olarak oldukça geniş ürün yelpazesiyle GDO tarama ve kantitasyonda müşterilerimize, yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle hızlı hizmet vermekteyiz. 

GDO tespit metotları açısından, moleküler biyoloji teknikleri daha geniş bir tarama alanına sahip olması, spesifikliğinin ve hassasiyetinin yüksek olması ve dolayısıyla GDO varlığı konusunda daha kesin ve hızlı sonuç vermesi nedeniyle tercih edilir. Bu nedenle biz de laboratuvarımızda real-time PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemine dayalı kalitatif ve kantitatif analizler gerçekleştirmekteyiz. Gelen numunenin öncelikle DNA’sı yüksek saflık ve kalitede izole edilir. Ardından numunedeki GDO, 35S/NOS/FMV hedef gen bölgelerinin amplifikasyonu açısından özel primer/prob sistemleri kullanılarak real-time PCR teknolojisi ile yüksek hassasiyette (5 kopya/reaksiyon GDO’ya kadar) tespit edilir. Testin doğruluğundan emin olmak için çalışmalar yapılır. Bu sonuç, uygulanan kontroller temel alınarak ilgili gen bölgelerinin varlığını/yokluğunu açık, hızlı ve güvenilir olarak ortaya koyar. Kantitasyonda ise numunelerin içerisindeki GDO miktarı saptanır. GDO tarama sonucu pozitif çıkması durumunda ve müşterinin isteği doğrultusunda kantitasyon analizleri gerçekleştirilir. Kantitatif analizlerde de real-time PCR yöntemiyle 21 adet gen bölgesi için, her bir gen bölgesi ile ilgili referans ve hedef genetik bölgelerin miktarları saptanarak numune içindeki GDO, miktar açısından %0,1’lik hassasiyetle analiz edilir. 

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği’ne göre ürünlerde kırmızı et ve beyaz etin birbiriyle karıştırılmamış olması gerekmektedir. Ayrıca tüketici haklarının ve sağlığının korunması amacıyla, ithal ürünlerde, dini inanç gereğince kullanıma uygun olmayan hayvanlardan (domuz, at, eşek)  elde edilen et ve ürünlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Etin kaynağını ve tağşiş yapılıp yapılmadığını belirlemek için en hassas ve güvenilir olan sistem, gıda ürünlerinde türe ait DNA aranması amacıyla kullanılan real-time PCR tekniğidir. Laboratuvarımızda real-time PCR yöntemi kullanarak  %0,1’lik tespit limiti ile tavuk, hindi, domuz, at, eşek, sığır olmak üzere türlere ait DNA yüksek hassasiyetle tespit edilir.